Passzívház építési irányelvek

Magasfokú hővédelem és kompakt forma

Az épületburok minden része, körös-körül nagyon jó hőszigeteléssel kell rendelkezzen. Élek, sarkok, csomópontok és áttörések, mindet különös odafigyeléssel kell megtervezni, hogy elkerüljük a hőhidakat. A ház épületburkának minden fényt nem áteresztő szerkezeti eleme olyan jól szigetelt kell legyen, hogy hőátadási tényezőjének értéke (U-érték, régebben k-érték) 0,15 W/(m²K) alatt legyen, ami azt jelenti, hogy egy fok hőmérsékletkülönbség esetén négyzetméterenként legfeljebb csak 0,15 W veszik el. Minél kompaktabb -azaz kisebb felületű- az épületburok, annál egyszerűbben és olcsóbban lehet megvalósítani a passzívház szabványt.

Déli tájolás és benapozottság

A megfelelő tájolás, benapozottság és csökkentett ablaktokarány további előfeltétele annak, hogy a "passzív" szoláris nyereséget optimalizálni lehessen és ezáltal döntő hőszállító válhasson belőle. Különösen a szabadon álló családi házak esetében lehet így a fokozott hőszigetelési igényt csökkenteni. Többemeletes társasházaknál és más kompakt épületformáknál a passzívház szabvány déli tájolás nélkül is elérhető.

Szuper üvegezés és szuper ablaktokok

Az ablak U-értéke (az ablaküveggel és az ablaktokkal együtt) nem haladhatja meg a 0,80 W/(m²K) értéket. Ehhez különleges, hőszigetelt ablaktok alkalmazása szükséges. Az ablaküveg g-értéke 50% körüli kell legyen. (g-érték = összenergia-áteresztési hányad, a napenergia helyiségen belül rendelkezésre álló része.) Az ablakokat hőhídmentesen kell a falszerkezet szigetelésének síkjába beépíteni.

A friss levegő passzív előmelegítése

A levegőt egy levegő-talaj hőcserélőn -azaz a földben vezetett légcsatornán- keresztül lehet a házba bevezetni; így a levegő a hideg téli napokon is 5 °C-ra előmelegítésre kerül. Ez egy logikus opció, azonban megvalósítása nem feltétlenül szükséges minden passzívházban.

Nagy hatékonyságú hővisszanyerés a kifújt levegőből,
hőcserélő segítségével

A hővisszanyerővel ellátott légkomfort szellőztetés első sorban a kiváló minőségű belső levegőt biztosítja - másodsorban szolgálja az energia megtakarítását. Egy passzívházban a kifújt levegő hőjének legalább 75%-a átadásra kerül a beszívott friss levegőnek. Eközben a friss és az elhasznált levegő egymás melletti csatornákban kerül elvezetésre. A hő így a két ellentétes irányú légáram keveredése nélkül, a csatornák falán keresztül kerül átadásra. A nagy hatékonyság elérése végett a levegő keringtetésére csak a legminimálisabb áramfelhasználás a megengedett.

A használati melegvíz felmelegítése részint megújuló energiával

A fosszilis készletek felhasználásának további csökkentése céljából a használati melegvíz készítése történhet részint vagy teljes egészében napkollektorral, biomassza-tüzelésű kazánnal vagy hőszivattyúval.

Energiatakarékos háztartási eszközök

Az áramfelhasználás csökkentése nem csak a környezetet és a rezsiköltségeket tehermentesíti, hanem nagy szerepe van a helyiségek nyári túlmelegedésének elkerülésében is. A hűtőgép, sütő, mélyhűtő, világítás és mosógép kiválasztásánál csak a legalacsonyabb energiaosztályú eszközök jöhetnek szóba egy passzívháznál. A ruhák szárítására kiválóan megfelel a szárítókötél (szolármeghajtású szárítógép) vagy egy szárítószekrény, ami a hagyományos elektromos szárítógépekhez képest csak töredéknyi áramot használ fel.

Összkoncepció optimalizálása, építési költségek megtakarítása

A passzívház szabvány eléréséhez minden komponenst optimalizálni és egymáshoz hangolni szükséges. Ennek segítésére került kifejlesztésre a Passzívház Tervezőcsomag (PHPP= Passivhaus Projektierungspaket). A PHPP egy Excel-alapú energiamérleg-eljárás a hőszükséglet és primerenergia-szükséglet meghatározására, mely sok további számítási segédletet tartalmaz, pl. az ablak U-értékének, a tájolás és árnyékolás hatásának, az épület hőterhelésének vagy a túlmelegedés gyakoriságának a meghatározásához. Evvel az eszközzel a tervező kevés ráfordítás mellett a passzívház minden lényeges komponensének optimalizálását elvégezheti és megtalálhatja a költséghatékony megoldásokat.

Magyarázat

Belső hőforrások

Egy passzívházban, eltérően a hagyományos házaktól, a háztartási eszközök és a bentlakók hőleadásának érezhető hatása van (egy ember kb. 80 W-tal "fűt"). A Passzívház Tervezőcsomag (PHPP) lakóépületeknél négyzetméterenként 2,1 W belső hőforrással számol. A darmstadt-kranichsteini passzívházban végzett pontos mérések hosszútávon 1,0 W/m² értéket igazoltak vissza. A Németországban, 2002-ben életbe lépett, a DIN 4108/6. részen alapuló hővédelmi igazolás a belső hőforrásokat 5 W/m²-ben határozta meg, ami a realitáshoz képest túl magas érték. Különösen a nyári belső klíma szempontjából azonban nagyon fontos a belső hőforrások értékét alacsony szinten tartani, azaz nagy hatékonyságú és ezáltal energiatakarékos háztartási eszközöket alkalmazni.

Visszanyert hő

Egy passzívház csak nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel képes működni, melynek a hatásfoka legalább 75%. A pusztán elszívásos szellőztetéskor, mely eljárást az alacsony energiaszintű házakban alkalmazzák, a szellőztetési hőveszteség egyenértékű szellőztetés esetén évente 24 kWh négyzetméterenként. Ez egy passzívháznál nem megengedhető, mert a maximálisan évi 15 kWh/m² hőszükséglet mellett ilyen magas hőveszteséget a passzív hőnyereség nem képes kompenzálni. Mindemellett a lakásba közvetlenül beáramló hideg levegő miatt fűtőtestek elhelyezésére is szükség lenne.

Forrás: Passivhaus Institut Darmstadt