Dr. Wolfgang Feist   P A S S Z Í V H Á Z   T A N F O L Y A M a   a Passzívház Akadémia Kft. gondozásába

Ha van kérdése az oldallal kapcsolatban, tegye fel!

Az energiahatékonyság és a megújuló energia optimálisan kiegészíti egymást

A hannover-kronsbergi passzívház-települést megújuló energiaforrások látják el: napkollektor a melegvízkészítéshez - és az áram forrása...

...nem más, mint ez a település közelében található szélerőmű.

Egy passzívházablak beépítése egy 1930-ban épült nürnbergi házba; az energiahatékonyság munkahelyeket teremt - főként a kéziparosok között (fénykép: Burkhard Schulze Darup)

A jelenlegivel megegyezően magas energiafogyasztás mellett a megújuló energiahordozókat (szines) a megújulásra nem képes források (szürke) alatt jelenleg csak nehezen lehet felismerni. Egy nagyon optimisztikus becslés (jobb oszlop) azonban már igen jelentős abszolút enregiaszállítást mutat. A relatív részesedésben -a felhasználás rossz hatékonysága esetén- a jövőben is a fosszilis energiahordozók fognak dominálni. Ez máshogy alakul, ha a hatékony felhasználás potenciálja megvalósításra kerül...

...egy, a megújuló energiaforrásokból származó hasonlóan magas abszolút energianyereség akkor az egész ellátás jelentős részét adhatná; az áramnál ez 50 % fölött is lehet, a tüzelőanyagoknál akár a felhasználás negyede. Ezáltal a fosszilis energiahordozók elégetése a "megújuló + hatékony" kombinációjával kevesebb, mint a mai érték harmadára csökkenne; 50 éven belül ezt elérhetnénk.

A múltban a politika a tézis első felét, az energiahatékonyságot, csak alig érzékelte, mint ahogy ez a Wuppertal Institut "Az energiapolitika elfelejtett oszlopai (2002)"-tanulmányában találóan analizálásra került. Pedig pont az energiahatékonyságban rejlik nagyon nagy potenciál. Ráadásul az energiahatékonyság és a megújuló energia kéz a kézben halad a klímavédelmi feladatok megoldásakor.

A passzívház ennek egy mintapéldája: Ha a melegvíz előállítása napkollektorral történik, akkor egy passzívház teljes hőigényének több, mint egyharmadát ez már fedezi - mert egy passzívház több energiát használ fel melegvízelőállításra, mint fűtésre. A melegvíz előállítására a napkollektor egy remek megoldás.

A maradék felhasználás, így oly alacsony, hogy teljes egészében és gazdaságilag vállalhatóan pl. egy szélerőműben való részesedéssel fedezhető - ilyen megoldás a gyakorlatban már meg is valósult (példa a bal oszlopban).

A napelem is átveheti egy passzívház energiaellátásának jelentős részét. Ha igazságosak vagyunk, akkor be kell lássuk, hogy "normális" felhasználási értékek mellett egy napelem hozzájárulása inkább csak egy fügelevélnyit tesz ki; ez passzívház-hatékonyság mellett egészen máshogy néz ki.

A passzívház nagyon nagyfokú energiahatékonysága mellett emelkedik az esélye a megújuló energiaforrások által történő ellátásnak. Egyrészről ekkor a műszaki előfeltételek nagyon jók: csekély felhasználás esetén kisebb teljesítmény is elegendő az ellátáshoz; márpedig a kis teljesítménysűrűség a megújuló energiaforrások jellegzetessége. Másrészről a gazdaságilag vállalható megvalósítás esélye jobb: ha alacsony a felhasználás, akkor a hagyományos ellátási mód kilówattóra-ára a legtöbbszőr magas. Viszont ez a passzívháznál kevésbé fáj, mert olyan csekély a felhasználás, hogy a magasabb kilówattóra-árak is elviselhetők. Ez a megújuló energia gazdasági esélye: mivel a kilówattóra-ára ma még esetükben is általában magas, viszont egy passzívházban ezt a felhasználó minden további nélkül el tudja viselni. A hagyományos ellátáshoz képest a megújulók felhasználása nagy energiahatékonyság esetén gazdaságilag vonzóbb.

Minél több kerül megvalósításra a "megújulók és hatékonyság" célkitűzéséből, annál érezhetőbb lesz a hatása:

  • a szociális pénztár tehermentesítésénak (az érezhetően magasabb foglalkoztatottság hatására),
  • az adóbevételek növekedésének (a magasabb hozzáadott érték hatására) és
  • a vásárlóerő növekedésének (az alacsonyabb energiaköltségek forrásfelszabadító hatása miatt).


Ebben a sorozatban eddig megjelent:

Klímavédelem ma - 1. rész

Klímavédelem ma - 3. rész: Energiaszolgáltatás vagy energiahaszon


Szerző: Dr. Wolfgang Feist,
a német Passzívház Intézet vezetője


Link a német
Passzívház Intézet
honlapjára: