Dr. Wolfgang Feist   P A S S Z Í V H Á Z   T A N F O L Y A M a   a Passzívház Akadémia Kft. gondozásába

Ha van kérdése az oldallal kapcsolatban, tegye fel!

Lépésről lépésre a passzívházig

1. ábra: A hannover-kronsbergi település passzívházainak keresztmetszete (vö. a legalsó fényképpel). Kiemelésre kerültek az azonos év átlagos házaihoz képest itt alkalmazott jobb megoldások és értékek.

2. ábra: A jobb hővédelem és épületgépészet plusz költségei szerkezetelemenként. A passzívház-koncepció épp azáltal tűnik ki, hogy az amúgy is szükséges szerkezetelemeket a lehető legjobban optimalizálja.

3. ábra: Fűtési hőszükséglet egy átlagos háztól egy passzívházig. A bemutatott szükségleti értékek PHPP-vel kerültek kiszámításra; a mért felhasználási értékek igen jól megegyeznek a számított mérleggel. A projekt mérési eredményei publikálásra kerültek, egy összefoglalás itt található.

4. ábra: A beruházási költségek emelkedése lépésről lépésre passzívházzá történő áttervezés során: A telep egy átlagos sorháza kb. 8.200 €-val lesz drágább, mint egy olyan ház, amely a törvényi előírásoknak éppen hogy megfelel. Ezzel szemben a házak évről évre kb. 650 € fűtési költséget takarítanak meg - ez egy 6,5 %/éves (adómentes) belső kamatozásnak felel meg. Pénzbefektetést ilyen hozammal máshol sokáig kell keresni - főleg olyat, melynek ilyen csekély lenne a rizikója.

Több információ a Passzívház Konferenciákról: www.passivhaustagung.de.

A kronsbergi passzívházak a CEPHEUS zárójelentésében (letölthető: Passivhaussiedlung Kronsberg) részletesen megtárgyalásra kerülnek (fénykép alul).

PHPP: A passzívház projektáló csomag (németül: PassivHausProjektierungsPaket - a fordító megjegyzése) egy olyan eszköz, mellyel egy passzívház méretezése és a méretezés optimalizálása végezhető el. Az eszköz központi része az épület energiamérlege. Közelebbi információt a PHPP-ről a PHPP-leírásban talál.

A passzívházak nem igényelnek egy teljesen új építési módot. Sokkalinkább ma már minden új építésű ház megépíthető lenne passzívházként. Egy sor kis lépés, mely kis lépések mindegyike egy szerkezetelem jobb építési minőségét jelenti, vezet el egy hagyományos háztól a passzívházig. Egy példán keresztül ez érthetővé válik.

Hannoverben, a Kronsbergen létesült "Lummerlund"-nevű település passzívházai (1. ábra) a CEPHEUS európai demonstrációs projektjén belül fontos vezérszerepet töltöttek be. A házak szokványos sorházak nyeregtetővel. Csupán a külsejük alapján nem lehet őket megkülönbözetetni a "normális" új házaktól - hisz ezek is teljesen normális házak. Csak - épp passzívházak. A külsőleg alig észrevehető részletekben különböznek: vastagabb hőszigetelés, jobb ablakok, nagy légtömörség és hővisszanyerés az elhasznált levegőből.

A jobb minőségű építőelemekre történő csere némi többletberuházást igényel: A jobb hőszigeteléshez több szigetelőanyagra és élő munkára, a jobb ablakokhoz eggyel több speciális bevonatú üvegrétegre és hőszigetelt ablakkeretekre, a hővisszanyeréshez légcsatorna-hálózatra és a légtömörséghez egy nyomástesztre van szükséges. Minden egyes többletberuházás költsége meghatározásra került ennél a projektnél; a 2. ábrán ez komponensenként megadásra, a 4. ábrán pedig lépésről lépésre összeadásra került. A többletberuházás mértéke ebben az esetben kb. 8.200 €.

A fenti munkálatok elvégzésének kihatásai a fűtési hőszükségletre a 3. ábrán látható. A nagyobb hatékonyságra irányuló minden egyes lépés csökkenti egy kicsit a hőigényt. Valamennyi lépés elvégzése után, a végén az eredeti felhasználásnak kevesebb, mint egyhetede marad meg. Az energiamérleg javulása az animációnkon keresztül is jól nyomonkövethető. Az egyes lépések a ház jellegét nem változtatják meg. Az egy teljesen normális ház marad. Csak a fűtési energiaigénye változik meg - az viszont jelentősen. Egyébként - a megépített településen a mért felhasználási értékek igen jó egyezést mutatnak a számított szükségletértékekkel. Az energiamegtakarítás valóban bekövetkezik.

A jobb építési- és épületgépeszeti technikába fektetett többletberuházások megtérülnek. Az 5. ábra a megtakarított energia kWh-ira átszámított beruházási költségeket tartalmazza. Ez a jobb szigetelés következtében kilówattóránként 2,5 és 4,5 Cent között van. Már 2001-ben drágább volt a megvásárolt fűtési energia - és ma, 2005-ben, a fűtőolajból származó fűtési hő ára kilówattóránként több mint 6 Eurócent. A hővisszanyerés kevéssel 5 Cent felett van, a passzívházablakok 7,5 Cent "megtakarított energiát" hoznak kWh-nként ebben a projektben - de ők is elengedhetetlen részei a passzívház csomagnak. Valamennyi intézkedés együttvéve bőven 5 Cent/kWh alatt van, azaz egyértelműen kedvezőbb, mint az energia megvásárlása a mai piaci árak mellett. Ezek a passzívházak kifizetődőek - és eközben a plussz haszon, vagyis a jó levegőminőség és a nagyon jó termikus komfortérzet bele sem került a számításba. A jövő energiaforrásai alapvetően magasabb árakon fogják szállítani a kilówattórákat - ez érvényes a szél-, nap- és biomassza-energiára; ez érvényes a magfúzióra is, ha valamikor egyszer tényleg rendelkezésre állna. Ésszerű ezen energiaforrásokat kutatni és kiépíteni; ugyanúgy ésszerű a lényegesen jobb energiahatékonyság meglévő lehetőségeit kihasználni - úgy, ahogy ezt a passzívházak teszik.

A hannoveri település passzívházaihoz átfogó dokumentáció készült, mely az internetről ingyenesen letölthető. A projekt a CEPHEUS program keretében realizálódott. A kivitelező cég a Rasch & Partner volt /faktor 10/.

5. ábra: Az intézkedések gazdaságossága: Minden egyes intézkedés beruházási költsége (4. ábra), az általa elért energiamegtakarítás (3. ábra) és a használati időtartam ismert. Ebből kiszámolásra került az intézkedés által megtakarított energia ekvivalens költsége. Ez az az ár, amely áron az intézkedések az energiát kiváltják. A passzívházak gazdaságosnak mutatkoznak, már a mai energiaárak mellet is - ezt mutatja a baloldali oszlop összehasonlítása, mely a 4,7 Eurocent/kWh-val a passzívházhoz vezető valamennyi intézkedés árát együttesen fejezi ki. Valójában a fűtőenergia 2006-ban 6 Eurocent/kWh-nál többe került. (Nagyításhoz kattintson az ábrára; ez a számítás a konkrét példában megadott sorházra vonatkozik.)

Link a passzívház információk kezdőoldalához:
Passzívház alapok

Itt általánosságban a hőszigetelés gazdaságosságáről esik szó, a jelenlegi keretfeltételek mellett.

Itt egy további példa (családi ház) gazdaságossága kerül bemutatásra, a ma rendelkezésre álló támogatással együtt.


Szerző: Dr. Wolfgang Feist,
a német Passzívház Intézet vezetője


Link a német
Passzívház Intézet
honlapjára: