Dr. Wolfgang Feist   P A S S Z Í V H Á Z   T A N F O L Y A M a   a Passzívház Akadémia Kft. gondozásába

Ha van kérdése az oldallal kapcsolatban, tegye fel!

Melegablak - nem csak passzívházba jó

Egy melegablak 0,8 W/(m²K) alatti U-értékkel nagyon jó komfortérzetet garantál. Energiatakarékosság és magas komfort kéz a kézben járnak.

Hogyan kerül egy ablak U-értéke meghatározásra? Ezt itt megtudja: Ablakok U-értéke.

Egy rövidfilmhez a passzívházablakok nyújtotta komfortérzetről kérjük kattintson a következő képre:

Link a passzívház információk kezdőoldalához:
Passzívház alapok

Link a Passzívház Intézet honlapjára:

Egyébként: Se a Passivhaus Institutnak nincs ablakgyártó cégben, se ablakgyártó cégnek a PHI-ben részesedése. A PHI-nak szabadalma vagy használati mintaoltalma sincs ablakokkal kapcsolatban. (PHI-nyilatkozat)

Természetesen a PHI logóga, a védett márkanév. Csak olyan termékek, melyek a PHI által támasztott szigorú követelményeknek megfelelnek, használhatják ezt a logót.

A PHI nem azért ajánlja a háromrétegű üvegezést és a melegablakot, mert jelentős része volt ezen termékek kifejlesztésében vagy mert ilyen termékek vizsgál és minősít. A PHI sokkal inkább azért végzett kutatást és fejlesztést, hogy különösen komfortos és energiatakarékos termékek jelenhessenek meg a piacon. A minősítés egy ajánlat a PHI részéről, hogy megkönnyítse az építészek és építtetők számára a megfelelő termékek további ráfordítás nélkül történő megtalálását. Minden új termék megjelenésének örülünk.

Az ablakoknak a helyiség komfortszintje szempontjából döntő jelentőségük van. Rosszul szigetelt ablakok igen hideg felületet képeznek a homlokzaton - aktív hőbevitelre kényszerítenek az ablak közelében, a leszálló hideg levegő, a huzatjelenségek és a "hidegsugárzás" kiegyenlítése cáljából. Itt található egy film, mely ezt mutatja.

Egy jól hőszigetelt ablak ezzel szemben saját maga létrehozza a jó komfortérzetet. Ilyen ablakokat a passzívházak számára külön ki kellett fejleszteni. Ezen ablakokat "melegablaknak" hívják. Idő közben az európai piacon már több, mint 50 gyártó rendelkezik ilyen ablakokkal. Ezek ma a világon kapható legjobb energiatakarékos ablakok.

Ezek a passzívházablakok a hagyományos új ablakokhoz képest több, mint 50 %-kal csökkentik a hőveszteségeket. Ezek nem csak egy kicsit feljavított átlagtermékek, hanem egy döntő lépéssel továbbfejlesztett termékek: ez a körülbelül kétszeres faktorral történt tökéletesítés egy új minőségi szinthez vezet, mely három tulajdonságában mutatkozik meg:

  • a belső klíma magából adódóan komfortos;
  • a tél leghidegebb időszakában is pozitív az energiamérleg;
  • és alkalmas passzívházakban történő alkalmazásra.

Melegablakok számára három tulajdonság fontos:

  • A háromrétegű hővédő üvegezés vagy egy ezzel egyenértékű jó üvegezés,
  • a hőszigetelt sarokösszekötés (németül: "Randverbund", angolul: "warm edge") és
  • a speciálisan szigetelt ablakkeret.

Ezek a komponensek olyan jó összhangba lettek hozva egymással, hogy egy olyan ablak jött létre, melynek hővesztesége csak fele akkora, mint egy modern, jó szabványablaknak. Erre azért van szükség, hogy a hideg éjszakák alatt még mindig kellemesen magas belső felületi hőmérsékletet lehessen garantálni.

Mivel az ablak evvel egyidejűleg közvetlen és közvetett napfényt is beenged a helyiségbe, ezek a nagyértékű ablakok a középeurópai téli időszak leghidegebb napjaiban is pozitív energiamérleget biztosítanak, megfelelő tájolás és nem túl erős beárnyékolás esetén.

Egy melegablak európai norma szerinti hőáteresztési koefficiense kevesebb, mint 0,8 W/(m²K) (EN 10077). Az alacsonyabb hőveszteség által a belső felületi hőmérséklete Európában a hideg éjszakák alatt is még kb. 17 °C. Ilyen körülmények között kitűnő az ablak közelében a komfortérzet: nincs se zavaró "hideg sugárzása" az ablaknak, se kellemetlen hideg légréteg a padló fölött. A melegablakok ezáltal emelik a helyiségek komfortszintjét.

Melegablakok használata minden passzívházépítésnél szükséges. De minden más épületnél is hasznosak lehetnek: pl. régi épületek felújításánál.

Még több információ a passzívházablakokról.

11. Nemzetközi Passzívház Konferencia

Különböző felépítésű passzivházablakok megtekinthetők a kisérő kiállításon. Egyébként: az ablakgyártás ezen csúcstermékei nagyon jól alkalmazhatók meglévő épületek felújításánál is.


Szerző: Dr. Wolfgang Feist,
a német Passzívház Intézet vezetője


Link a német
Passzívház Intézet
honlapjára: